Tư vấn lao động nước ngoài

Tư vấn lao động nước ngoài

Với sự hội nhập kinh tế hiện nay, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn. Theo đó, nhà ...

Quy định mới về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài – Nghị định 11/2016/NĐ-CP. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người ...

Trình tự cấp lại giấy phép lao động – Điều 15 Nghị định 102/2013 Quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. ...

Công ty tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài giới thiệu thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài để xin giấy phép ...

Xin chấp thuận của Ủy ban cấp giấy phép lao động. Legal ANT tư vấn các quy định mới về xin giấy phép lao động cho người nước ...

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài   Legalviet tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt ...

Legal ANT tư vấn thủ tục làm hợp đồng lao động cho người nước ngoài. Nghị định34/2008/NĐ-CP, ngày 25/03/2008, quy định về tuyển dụng và quản lý Người nước ngoài ...

Giấy phép lao động trọn gói   Tư vấn toàn bộ các vấn đề về quản lý lao  động nước ngoài, tuyển dụng và sử dụng lao động ...

Người nước ngoài được miễn giấy phép lao động Miễn giấy phép lao động – Legalviet tư vấn tới quý khách hàng các trường hợp miễn xin cấp ...

Xử phạt vi phạm giấy phép lao động   Các trường hợp không chấp hành đúng các quy định của Luật lao động về giấy phép lao động ...

Giấy tờ thay thế hợp đồng đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài Edit Theo quy định thì trước khi tuyển dụng người lao động vào làm ...