work permit

work permit

gia hạn giấy phep lao đông
Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam được thực hiện khi có người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Theo quy định, với ...

thủ tục lao động
Cấp thêm giấy phép lao động Người nước ngoài tại Việt Nam có thể ký hợp đồng lao động để làm việc cho nhiều hơn một người sử ...

Legalviet tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Giấy phép lao động được tư vấn chuyên nghiệp ...

Legal ANT tư vấn các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không phải xin giấy phép lao động. Các trường hợp không phải cấp ...

Đơn vị xin cấp mới giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài nộp hồ sơ gồm có các giấy tờ: Phiếu đăng ký dự tuyển ...

Thời hạn của giấy phép lao động
Thời hạn của giấy phép lao động theo quy định là 36 tháng, trường hợp hết 36 tháng mà đơn vị sử dụng lao động vẫn chưa tìm ...

Quy định, thủ tục đăng báo tuyển dụng lao động
Pháp luật việt nam quy định bắt buộc việc đăng tuyển dụng lao động trước khi tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc. Căn cứ chứng minh ...

Xin giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài
Xin giấy phép lao động việt nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có giấy phép lao động, đơn vị sử dụng lao động ...

Giấy phép lao động chuyên nghiệp
Giấy phép lao động chuyên nghiệp là phương châm cung cấp dịch vụ tư vấn của Legal ANT. Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ tư ...

Giấy phép lao động chuyên nghiệp
Giấy phép lao động chuyên nghiệp, Legal ANT chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài. Khách hàng có nhu cầu xin giấy phép lao ...

Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở ...

Làm giấy phép lao động – work permit
Làm giấy phép lao động – Legal ANT chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động – work permit cho người nước ngoài làm ...