work permit cho nguoi nuoc ngoai

work permit cho nguoi nuoc ngoai

Theo quy định về xác nhận kinh nghiệm để xin giấy phép lao động có ghi: Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền ...

Quy định, thủ tục đăng báo tuyển dụng lao động
Pháp luật việt nam quy định bắt buộc việc đăng tuyển dụng lao động trước khi tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc. Căn cứ chứng minh ...

Quy định về Hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động
Về quy định hợp đồng lao động để xin giấy phép lao động, nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định rất rõ, cụ ...

Cấp giấy phép lao động
Cấp giấy work permit cho người lao động nước ngoài, Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Work ...