tư vấn

tư vấn

Tư vấn thủ tục lãnh sự, hợp pháp hóa tài liệu, hồ sơ tại Cục Lãnh Sự Đối với hồ sơ, tài liệu do các cơ quan nhà ...

HỢP PHÁP HÓA GIẤY TỜ CỦA HOA KỲ Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng viên của Hoa Kỳ cấp/ công chứng khi ...

Hợp pháp hóa và chứng nhận giấy tờ Người Việt Nam ở Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc gửi hồ sơ qua bưu ...

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ 1 Định nghĩa Chứng nhận lãnh sự ( CNLS) là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ...

Cấp lại giấy phép lao động do hết hạn Giấy phép làm việc tại Việt Nam – Vietnam workpermit Giấy phép làm việc tại Việt Nam hay giấy ...

Thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động Giấy phép làm việc tại Việt Nam – Vietnam workpermit Giấy phép làm việc tại Việt Nam hay ...

Gia hạn giấy phép lao động Gia hạn giấy phép lao động khi nào? Lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy ...

Xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài Chúng tôi tư vấn thủ tục xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài, ...

Cấp mới và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Tư vấn giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao đông, cấp lại giấy ...

Hồ sơ thủ tục giấy phép lao động theo quy định mới Legal Ant hướng dẫn thủ tục xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ...

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Tư vấn giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao đông, cấp lại giấy phép do hết ...

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Xin giấy phép lao động sau khi dán visa tại sân bay Giấy phép lao động được cấp cho ...

Thủ tục xác định người Pakistan được miễn giấy phép lao động Người Pakistan làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ gồm có: Văn ...

Thủ tục xác định người Thụy Điển được miễn giấy phép lao động Người Thụy Điển làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ gồm ...

Thủ tục xác định người Mexico được miễn giấy phép lao động Người Mexico làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ gồm có: Văn ...

Thủ tục xác định người Canada được miễn giấy phép lao động Người Canada làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ gồm có: Văn ...