thoi han giay pheo lao dong

thoi han giay pheo lao dong

Legal ANT tư vấn các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không phải xin giấy phép lao động. Các trường hợp không phải cấp ...

Đơn vị xin cấp mới giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài nộp hồ sơ gồm có các giấy tờ: Phiếu đăng ký dự tuyển ...