lệ phí giấy phép lao động

lệ phí giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh lệ phí 600.000 VNĐ
Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh cần những gì? Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động theo quy ...

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lệ phí nhà nước về cấp giấy phép lao động cho người ...