hồ sơ workpermit

hồ sơ workpermit

gia hạn giấy phép lao động
Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, tại Tây Hồ, Hà Nội Legalviet cung cấp dịch vụ xin gia hạn giấy phép lao ...

thủ tục lao động
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP Hà Nội Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ...