Hợp pháp hóa - chứng nhận lãnh sự

Hợp pháp hóa – chứng nhận lãnh sự

THÔNG TIN ĐẠI SỨ QUÁN BALAN TẠI VIỆT NAM ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BALAN Add: Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội Phố resorowa 36,02-956 Warszawa ...

Tư vấn thủ tục lãnh sự, hợp pháp hóa tài liệu, hồ sơ tại Cục Lãnh Sự Đối với hồ sơ, tài liệu do các cơ quan nhà ...

HỢP PHÁP HÓA GIẤY TỜ CỦA HOA KỲ Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng viên của Hoa Kỳ cấp/ công chứng khi ...

Hợp pháp hóa và chứng nhận giấy tờ Người Việt Nam ở Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc gửi hồ sơ qua bưu ...

THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ, CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ   (Theo Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ...

Định nghĩa “Hợp pháp hóa lãnh sự viết tắt là HPHLS” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức ...

THÔNG TIN ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NGA Add: 191 La Thành, Hà Nội 119021 Moscow, Russia Bolshaya Pirogovskaya,13 Tel: ...

THÔNG TIN ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC Add: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 123 ...

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ 1 Định nghĩa Chứng nhận lãnh sự ( CNLS) là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ...