Sở ngoại vụ

Sở ngoại vụ

Địa chỉ sở/phòng ngoại vụ các tỉnh thành trên cả nước Các chức năng về công tác lãnh sự: a) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý ...