Đại sứ quán việt nam ở nước ngoài

Đại sứ quán việt nam ở nước ngoài

THÔNG TIN ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI VIỆT NAM ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ANH Add: 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội 12-14 Victoria Road, London W8 ...

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 1. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Ðịa chỉ: 17 Kautilya Marg Chanakya, Purl, New Delhi 11002 Ðiện thoại : ...