Đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài

Đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 2-thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Legal Ant hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép lao động. Giới thiệu Mẫu số 2: ...

Mẫu số 1-Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài Thông tin thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc ở ...

Giấy tờ thay thế hợp đồng đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài Edit Theo quy định thì trước khi tuyển dụng người lao động vào làm ...

Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển người lao động Việt Nam ...

Đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài Thủ tục đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài làm hồ sơ xin giấy phép lao động Tư vấn ...