Archives by: yyconnect

yyconnect

521 Posts 0 comments

About the author

yyconnect Posts

Tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài trọn gói
Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện khi thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam bị mất, ...

Hỏi đáp: Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh?
Quy trình xin giấy phép lao động ở Bắc Ninh được căn cứ theo Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao Động có hiệu lực ngày ...

Phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và Thông tư 02/2014/TT – BTC ...

Hỏi đáp: Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh?
Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập doanh ...

Thủ tục xin visa doanh nghiệp cho người nước ngoài là thủ tục bắt buộc với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc với các ...

Mẫu số 7 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng ...

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của ...

Mẫu số 7 xin cấp giấy phép lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – ...

Hỏi đáp: Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh?
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam là vấn đề quan tâm của người lao động nước ngoài muốn vào làm ...

Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài là một trong những cải cách tiến bộ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã ...

Giấy phép lao động tại Hà Nội được thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hoặc Ban quản lý các khu ...

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng cho người lao động nước ngoài làm việc tại các ...

Giấy phép lao động hai năm cho người nước ngoài được cấp cho người lao động nước ngoài làm việc ở doanh nghiệp Việt Nam. Theo quy định, ...

gia hạn giấy phep lao đông
Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam được thực hiện khi có người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Theo quy định, với ...

Xin visa lao động cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc nếu người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài ...

Giấy phép lao động thủ tục nhanh chóng hồ sơ đơn giản được khách hàng quan tâm khi sử dụng người lao động nước ngoài vào làm việc ...