Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài

Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài

Giảm thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài là một trong những cải cách tiến bộ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội theo chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính Phủ. Việc giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện thông qua việc liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Thời gian vừa qua thành phố Hà Nội đã có chủ trương mới trong việc liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đặc biệt, Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cho đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào ngày 20/07/2018. Trong hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, hiện đại đối với quy trình liên thông thủ tục hành chính cấp phép lao động cho người nước ngoài. Nếu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình này thành công thì thời gian cấp phép sẽ giảm khoảng 10 ngày so với trước đây.

Ngoài những quy định chung, UBND TP Hà Nội đã ban hành “Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài” tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 28-5-2018. Theo đó, người nước ngoài xin cấp phép lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hoặc nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đến thời điểm này, 100% các đơn vị liên quan đã thực hiện cấp giấy phép lao động qua mạng cho người nước ngoài, song quy trình này còn gặp vướng mắc do phần mềm tài khoản chưa được kích hoạt đồng bộ. Do đó để nâng cao chất lượng quy trình hành chính này, các cơ quan chức năng liên quan cần chú ý ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ và hiện đại.Tuy nhiên, chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính hứa hẹn sẽ giảm thiểu được thời gian cấp giấy phép lao động, mang lại được nhiều thuận lợi cho người lao động nước ngoài khi đến làm việc tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Khách hàng có thắc mắc liên quan đến thủ tục giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin E-mail visavietnam.ant@gmail.com hoặc số điện thoại 093 235 7009.

Khách hàng tìm hiểu thủ tục giấy phép lao động cho người nước ngoài tại https://giaypheplaodong.info.vn/giay-phep-lao-dong/thu-tuc-giay-phep-lao-dong/