Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam với thời gian trên 3 tháng. Với người lao động, chuyên gia đến Việt Nam làm việc tối đa 3 tháng có thể tham khảo thủ tục xin visa, công văn nhập cảnh 3 tháng của Legal Ant.

 

Việc cấp giấy phép lao động nước ngoài được áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể gồm các đối tượng như sau:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau: Các điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy phép lao động Việt Nam; Điều kiện để được tuyển dụng sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh; Hồ sơ của người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động; Những vấn đề về quản lý và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp…

Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam khách hàng cần lưu ý thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài ở những vị trí làm việc, chức danh nhất định, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận hoặc từ chối.

Bước 2: Sau khi vị trí làm việc được chấp thuận, doanh nghiệp hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động; thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài có thể liện hệ qua hotline 0932 357009 để nhận được tư vấn cụ thể từng trường hợp xin giấy phép lao động.

Xem chi tiết: Thủ tục xin giấy phép lao động nước ngoài: https://giaypheplaodong.info.vn/giay-phep-lao-dong/