Xin visa lao động cho người nước ngoài

Xin visa lao động cho người nước ngoài

Xin visa lao động cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc nếu người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc trong thời gian ngắn, có thể làm thủ tục xin visa lao động 3 tháng. Người nước ngoài có nhu cầu làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể tham khảo thủ tục cấp giấy phép lao động, sau đó xin visa dài hạn hoặc cấp thẻ tạm trú lao động tại Việt Nam.

Xin visa lao động cho người nước ngoài

Visa lao động được cấp ngắn hạn thực hiện như sau

Người lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam gửi hồ sơ để xin visa 3 tháng, hồ sơ gồm có bản chụp hộ chiếu, ngày dự định nhập cảnh, bản chụp đăng ký kinh doanh của công ty Việt Nam nơi người nước ngoài sẽ nhập cảnh làm việc, nơi dự định nhận visa – khách hàng có thể đăng ký nhận visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, để thuận lợi cho việc nhập cảnh cho khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn thủ tục nhận visa tại sân bay quốc tế Việt Nam khi khách hàng nhập cảnh.

Thủ tục xin visa 3 tháng được thực hiện trong thời gian 2 ngày làm việc, kết quả của thủ tục là thị thực 3 tháng có giá trị xuất nhập cảnh Việt Nam một lần hoặc nhiều lần tùy khách hàng lựa chọn.

Người nước ngoài muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam thực hiện thủ tục xin visa dài hạn hoặc thẻ tạm trú. Khách hàng có thể tham khảo thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài là điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cấp visa dài hạn, thẻ tạm trú.

Thủ tục xin visa lao động cho người nước ngoài khách hàng xem thông tin chi tiết tại https://giaypheplaodong.info.vn/visa-lao-dong/

Khách hàng có thể xem thêm thủ tục có liên quan như giấy phép lao động 2 năm cho người nước ngoài

thẻ tạm trú