Thủ tục gia hạn giấy phép lao động hết hạn

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động hết hạn

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động hết hạn được thực hiện khi người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, đã được cấp giấy phép lao động, tuy nhiên giấy phép lao động sắp hết hạn và có nhu cầu tiếp tục làm việc ở Việt Nam. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện trước khi giấy phép lao động hết hạn tối thiểu 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện theo quy trình sau:

–         Khách hàng đăng ký tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài với Ủy ban tỉnh/ thành phố sau khi giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

–         Chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm có: Giấy phép lao động đã được cấp, giấy chứng nhận người nước ngoài đủ tiêu chuẩn để làm việc theo quy định; văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài; đơn xin gia hạn giấy phép lao động theo mẫu quy định…

–         Hồ sơ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt trong vòng 3 ngày làm việc.

Khách hàng làm gia hạn giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn gồm có

–         Thư chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố nơi công ty đóng trụ sở về việc tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài;

–         Giấy phép lao động gốc của người lao động nước ngoài;

–         Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đủ tiêu chuẩn chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

–         Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động do hết hạn theo mẫu quy định;

–         Trong một số trường hợp, người nước ngoài cần xuất trình văn bản chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với vị trí tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

Xem chi tiết thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại https://giaypheplaodong.info.vn/gia-han-giay-phep-lao-dong/

Khách hàng quan tâm có thể tham khảo thêm thủ tục thẻ tạm trú

công văn nhập cảnh

visa thương mại