Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam

gia hạn giấy phep lao đônggia hạn giấy phep lao đông

Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam được thực hiện khi có người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Theo quy định, với người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam với thời hạn trên 30 ngày liên tục hoặc trên 90 ngày cộng dồn một năm thì phải làm thủ tục cấp giấy phép lao động. Người nước ngoài xin giấy phép lao động Việt Nam có thể đăng ký làm việc tại các vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Thủ tục giấy phép lao động được thực hiện như sau

Đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài với cơ quan chức năng, đơn đăng ký gồm đầy đủ các thông tin cơ bản như thông tin doanh nghiệp, vị trí làm việc muốn tuyển dụng lao động nước ngoài, thời gian làm việc và lý do tuyển dụng lao động nước ngoài mà không sử dụng lao động là người Việt Nam.

Đơn đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ được xét duyện, kết quả là công văn cho phép hoặc từ chối doanh nghiệp được sử dụng lao động nước ngoài vào vị trí làm việc đã đăng ký.

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động sau khi đã có chấp thuận chủ trương sử dụng lao động nước ngoài. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có

Đơn cấp giấy phép lao động theo mẫu

Giấy chứng nhận sức khỏe chứng minh người nước ngoài đủ tiêu chuẩn làm việc ở Việt Nam

Phiếu lý lịch tư pháp, lý lịch hình sự của người nước ngoài được cấp ở Việt Nam hoặc nước ngoài

Văn bản chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động nước ngoài đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng

Ảnh và bản sao hộ chiếu của người lao động nước ngoài.

Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài lưu ý khi làm thủ tục cấp giấy phép lao động, những giấy tờ được cấp ở nước ngoài cần làm thủ tục hợp pháp lãnh sự thì mới được sử dụng hợp pháp ở Việt Nam.

Tổng thời gian để hoàn thành hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài có thể lên tới 22 ngày làm việc, vì vậy khi người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đơn vị sử dụng lao động lựa chọn thời hạn visa nhập cảnh DN thích hợp.

Tìm hiểu thủ tục xin giấy phép lao động Việt Nam khách hàng cần quan tâm đến một số thủ tục có liên quan như

Thủ tục xin thẻ tạm trú lao động từ 1 đến 2 năm

Xin visa dài hạn cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang lưu trú ở Việt Nam hoặc đã từng lưu trú ở Việt Nam

Dịch vụ cấp mới visa, công văn nhập cảnh, visa DN, visa ngắn hạn 3 tháng nhập cảnh Việt Nam…

Chi tiết về thủ tục giấy phép lao động Việt Nam khách hàng xem tại https://giaypheplaodong.info.vn/cap-moi-giay-phep-lao-dong/