Thủ tục giấy phép lao động Vĩnh Phúc

Thủ tục giấy phép lao động Vĩnh Phúc

Hỏi đáp: Thành lập công ty có phải đăng báo?

Thủ tục giấy phép lao động Vĩnh Phúc nhanh chóng, tiện lợi tư vấn bởi legal ant. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc, giấy phép lao động cũng là điều kiện để người nước ngoài có thể lưu trú dài hạn và liên tục tại Việt Nam. Khách hàng thực hiện thủ tục giấy phép lao động tại Sở lao động hoặc Ban quản lý khu công nghiệp liên hệ để nhận được thông tin thủ tục giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc. Thông tin về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể tham khảo trên trang thông tin của cơ quan quản lý lao động Vĩnh Phúc, hoặc các công ty dịch vụ tư vấn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài.

Làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau: Các điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy phép lao động Việt Nam; Điều kiện để được tuyển dụng sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hồ sơ của người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động; Những vấn đề về quản lý và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp…

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài phải đăng ký nhu cầu sử dụng với cơ quan chức năng, nội dung đăng ký gồm có số lượng người lao động nước ngoài định sử dụng, vị trí người lao động nước ngoài dự định phụ trách, thời gian sử dụng người lao động nước ngoài, lý do sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp. Cơ quan chức năng sẽ xét hồ sơ và cho phép hoặc từ chối việc doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài.

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động. Hồ sơ chuẩn bị xin giấy phép lao động khách hàng cần chuẩn bị bao gồm: Văn bản chứng minh là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật, tùy thuộc vào vị trí sử dụng người lao động nước ngoài mà yêu cầu văn bản chứng minh trình độ chuyên môn khác nhau; văn bản chứng minh người nước ngoài không có tiền án tiền sự/ lý lịch tư pháp, trường hợp người lao động nước ngoài đã ở Việt Nam thì yêu cầu bắt buộc có lý lịch tư pháp Việt Nam; giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn; văn bản chấp thuận cho phép doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài….

Thời gian thực hiện thủ tục giấy phép lao động. Thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài sẽ mất thời gian tối đa 15 ngày làm việc; thủ tục xin giấy phép lao động được thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm hồ sơ xin cấp phép được cơ quan chức năng tiếp nhận.

Thủ tục giấy phép lao động Vĩnh Phúc khách hàng xem chi tiết tại https://giaypheplaodong.info.vn/cap-moi-giay-phep-lao-dong/

Chuyên đề Vĩnh Phúc khách hàng có thể xem thêm visa dài hạn

thẻ tạm trú

công văn nhập cảnh