Thủ tục giấy phép lao động Bắc Ninh

Thủ tục giấy phép lao động Bắc Ninh

Thủ tục giấy phép lao động Bắc Ninh cho người nước ngoài khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau: Các điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy phép lao động Việt Nam; Điều kiện để được tuyển dụng sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hồ sơ của người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động; Những vấn đề về quản lý và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp…

Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh được tư vấn bởi Legal Ant, giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc cần phải có của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian trên 3 tháng; với người lao động, chuyên gia đến Bắc Ninh làm việc tối đa 3 tháng có thể tham khảo thủ tục xin visa, công văn nhập cảnh 3 tháng của chúng tôi.

Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh khách hàng cần lưu ý. Doanh nghiệp cần đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài ở những vị trí làm việc, chức danh nhất định, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận hoặc từ chối; sau khi vị trí làm việc được chấp thuận, doanh nghiệp hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động; thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Bắc Ninh.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp phép lao động, visa dài hạn, thẻ tạm trú cho người lao động, chuyên gia nước ngoài khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Khách hàng xem chi tiết thủ tục giấy phép lao động Bắc Ninh tại https://giaypheplaodong.info.vn/giay-phep-lao-dong/thu-tuc-giay-phep-lao-dong/

Với nhu cầu xin visa 3 tháng nhập cảnh Bắc Ninh, khách hàng xem thêm visa 3 tháng