Gia hạn giấy phép lao động Bắc Ninh

Gia hạn giấy phép lao động Bắc Ninh

Gia hạn giấy phép lao động Bắc Ninh được thực hiện khi giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh sắp hết hạn, doanh nghiệp sử dụng lao động có nhu cầu tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện tại Sở lao động thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện còn lầ điều kiện để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam, với thủ tục gia hạn giấy phép lao động thành công, người nước ngoài có thể được cấp thẻ tạm trú 2 năm.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động Bắc Ninh khách hàng cần lưu ý. Doanh nghiệp cần đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài ở những vị trí làm việc, chức danh nhất định, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận hoặc từ chối; sau khi vị trí làm việc được chấp thuận, doanh nghiệp hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động; thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Bắc Ninh.

Khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm có:

  • Bản gốc giấy phép lao động đã được cấp;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn;
  • 2 ảnh 4×6 nền trắng;
  • Trong một số trường hợp, người lao động nước ngoài cần xuất trình văn bản chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí tiếp tục làm việc tại Việt Nam…

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động Bắc Ninh khách hàng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoặc xem thông tin chi tiết tại https://giaypheplaodong.info.vn/gia-han-giay-phep-lao-dong/