Visa Việt Nam một tháng ba tháng

Visa Việt Nam một tháng ba tháng

Visa Việt Nam một tháng ba tháng lưu trú tại Việt Nam cho người nước ngoài giải quyết các nhu cầu khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để du lịch – visa DL, làm việc với doanh nghiệp Việt Nam – visa DN hoặc vì các lý do khác. Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam có thể được nhận visa tại sân bay, cửa khẩu quốc tế khi nhập cảnh, hoặc nhận visa tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, thời gian visa tùy thuộc vào nhu cầu lưu trú và hình thức bảo lãnh xin visa:

  • Visa DL có thời hạn 1 đến 3 tháng, loại 1 lần hoặc nhiều lần nhập cảnh, được bảo lãnh bởi đơn vị dịch vụ du lịch, với lịch trình du lịch Việt NAm rõ ràng;
  • Visa DN do doanh nghiệp Việt Nam bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc, có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng, single entry hoặc multiple entries tùy vào nhu cầu đi lại một lần hoặc nhiều lần của người nước ngoài;

Ký hiệu các loại visa khác khách hàng có thể tham khảo Điều 8 Ký hiệu thị thực tại LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Gia hạn visa, thủ tục gia hạn visa, các quy định về gia hạn visa khách hàng tham khảo quy định mới nhất tại LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13.

Khi thời hạn visa hiện tại sắp hết hạn, khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn visa, hồ sơ gia hạn visa được thực hiện trong 5 ngày làm việc tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, Phòng quản lý xuất nhập cảnh. Hồ sơ xin gia hạn visa khách hàng chuẩn bị gồm có:

  • Tờ khai xin gia hạn visa mẫu NA5 theo quy định;
  • Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, hoặc chứng nhận miễn giấy phép lao động, không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp bảo lãnh người nước ngoài xin gia hạn visa;
  • Hộ chiếu của người nước ngoài xin gia hạn visa.

Khách hàng là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam lưu ý thời hạn visa được cấp cho mình để không bị quá hạn visa, việc xử lý visa quá hạn, xin visa xuất cảnh sẽ khó khăn hơn nhiều so với thủ thủ tục xin gia hạn visa.

Chi tiết thủ tục xin visa Việt Nam khách hàng xem tại https://giaypheplaodong.info.vn/visa-nhap-canh/