Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động được tư vấn bởi Legal Ant, dịch vụ giấy phép lao động, gia hạn, cấp mới, cấp lại, giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc cần phải có của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Việt Nam thời gian trên 3 tháng; với người lao động, chuyên gia đến Việt Nam làm việc tối đa 3 tháng có thể tham khảo thủ tục xin visa, công văn nhập cảnh 3 tháng của chúng tôi.

Thủ tục xin giấy phép lao động, cấp mới, cấp lại cho người nước ngoài tại Việt Nam khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau:

Các điều kiện để người nước ngoài được cấp giấy phép lao động Việt Nam;

Điều kiện để được tuyển dụng sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn Việt Nam;

Hồ sơ của người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động;

Những vấn đề về quản lý và báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp…

Quy trình xin giấy phép lao động, cấp mới, cấp lại cho người nước ngoài tại Việt Nam khách hàng cần lưu ý. Doanh nghiệp cần đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài ở những vị trí làm việc, chức danh nhất định, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận hoặc từ chối; sau khi vị trí làm việc được chấp thuận, doanh nghiệp hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động; thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại Việt nam.

Thông tin về xin giấy phép lao động, dịch vụ cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể tham khảo trên trang thông tin của cơ quan quản lý lao động Việt Nam, hoặc các công ty dịch vụ tư vấn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài, hoặc xem chi tiết tại https://giaypheplaodong.info.vn/giay-phep-lao-dong/thu-tuc-giay-phep-lao-dong/.

Cap giay phep lao dong, giấy phép lao động nước ngoài, thẻ tạm trú, visa dài hạn, lý lịch tư pháp, visa 3 thang, visa lao dong, cong van nhap canh,visa DN