Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nam

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nam

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nam được thực hiện tại Sở lao động Thương binh và xã hội Hà Nam hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Hà Nam. Tùy vào cơ quan cấp phép đăng ký hoạt động và quản lý mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại một trong hai cơ quan trên. Thủ tục giấy phép lao động được thực hiện thông qua cơ quan hành chính công tỉnh trước khi phân bổ giải quyết tại cơ quan chuyên trách.

Thủ tục giấy phép lao động có một số vấn đề cần lưu ý khi khách hàng thực hiện như sau:

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Doanh nghiệp muốn sử dụng lao động nước ngoài phải đăng ký nhu cầu sử dụng với cơ quan chức năng, nội dung đăng ký gồm có số lượng người lao động nước ngoài định sử dụng, vị trí người lao động nước ngoài dự định phụ trách, thời gian sử dụng người lao động nước ngoài, lý do sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp. Cơ quan chức năng sẽ xét hồ sơ và cho phép hoặc từ chối việc doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài.

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động. Hồ sơ chuẩn bị xin giấy phép lao động khách hàng cần chuẩn bị bao gồm: Văn bản chứng minh là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật, tùy thuộc vào vị trí sử dụng người lao động nước ngoài mà yêu cầu văn bản chứng minh trình độ chuyên môn khác nhau; văn bản chứng minh người nước ngoài không có tiền án tiền sự/ lý lịch tư pháp, trường hợp người lao động nước ngoài đã ở Việt Nam thì yêu cầu bắt buộc có lý lịch tư pháp Việt Nam; giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn; văn bản chấp thuận cho phép doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài….

Thời gian thực hiện thủ tục giấy phép lao động. Thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài sẽ mất thời gian tối đa 15 ngày làm việc; thủ tục xin giấy phép lao động được thực hiện không quá 10 ngày làm việc kể từ thời điểm hồ sơ xin cấp phép được cơ quan chức năng tiếp nhận.

Thủ tục giấy phép lao động khách hàng có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đơn vị tư vấn. Khách hàng có thắc mắc liên quan đến thủ tục giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin E-mail visavietnam.ant@gmail.com hoặc số điện thoại 093 235 7009.

Xem chi tiết về thủ tục giấy phép lao động tại Hà Nam https://giaypheplaodong.info.vn/giay-phep-lao-dong/thu-tuc-giay-phep-lao-dong/

Khách hàng có thể xem thêm:

xin visa nhập cảnh Việt Nam

thủ tục thẻ tạm trú

gia hạn giấy phép lao động