Xin giấy phép lao động tại Sở lao động Hà Nội

Xin giấy phép lao động tại Sở lao động Hà Nội

Xin giấy phép lao động tại Sở lao động Hà Nội thủ tục đơn giản nhanh chóng, tư vấn thủ tục giấy phép lao động Legal Ant. Khách hàng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quan tâm thủ tục giấy phép lao động tại Sở lao động Hà Nội liên hệ để được tư vấn.

Điện thoại tư vấn giấy phép lao động Hà Nội

093 235 7009  email: visavietnam.ant@gmail.com 

Giấy phép lao động Hà Nội thực hiện tại Sở lao động Hà Nội, đối tượng áp dụng là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người nước ngoài làm việc lâu dài tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng phải làm thủ tục xin giấy phép lao động để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động được cấp có thời hạn tối đa hai năm, giấy phéo lao động là điều kiện quan trọng để người nước ngoài được cấp visa dài hạn/ thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Giấy phép lao động được thực hiện tại Sở lao động Hà Nội trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài nộp hồ sơ xin giấy phép lao động, Sở lao động Hà Nội sẽ duyệt hồ sơ và nếu đủ điều kiện sẽ cấp giấy phép lao động trong vòng 7 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung cơ quan nhà nước  sẽ thông báo tới doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Doanh nghiệp xin giấy phép lao động tại Sở lao động Hà nội lưu ý, trước khi làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và đăng ký với Sở lao động Hà Nội, chỉ khi được chấp thuận cho phép doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thì thủ tục giấy phéo lao động mới được tiến hành.

Hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở lao động Hà Nội cũng theo quy định chung, tùy vào vị trí tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc mà hồ sơ cơ bản gồm có: Bằng đại học hoặc tương đương; xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài; lý lịch tư pháp/ lý lịch phạm tội của người nước ngoài; giấy chứng nhận sức khỏe chứng nhận người nước ngoài đủ điều kiện làm việc…

Thông tin về thủ tục xin giấy phép lao động khách hàng có thể tham khảo tại giaypheplaodong.info.vn

Chi tiết thủ tục cấp mới giấy phép lao động khách hàng xem tại https://giaypheplaodong.info.vn/cap-moi-giay-phep-lao-dong/