Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động

Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động

Sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động, các trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không cần giấy phép lao động, hệ lụy của việc không tuân thủ các quy định về giấy phép lao động sẽ được đề cập đến trong bài viết này.

Sử dụng lao động nước ngoài cần làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động/ hoặc xin miễn giấy phép lao động, trừ trường hợp người nước ngoài là chuyên gia nhập cảnh Việt Nam công tác với thời hạn dưới 3 tháng, hoặc ít hơn 90 ngày cộng dồn trong năm – khách hàng có thể tham khảo thủ tục xin visa nhập cảnh, công văn nhập cảnh từ 30 đến 90 ngày theo diện chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động khách hàng có thể tham khảo tại đây.

Trường hợp người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp mà đã được cấp giấy phép lao động, tuy nhiên giấy phép lao động sắp hết hạn, nếu người sử dụng lao động có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài thì cần làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày và không quá 45 ngày. Khách hàng có thể tham khảo thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động tại đây.

Trong quá trình làm việc, nếu người nước ngoài có sự thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lao động thì cần làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động để bổ sung, cập nhật những thông tin thay đổi đó theo quy định.

Xin cấp giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động là yêu cầu bắt buộc đối với người sử dụng lao động nước ngoài, người nước ngoài và đơn vị sử dụng lao động nước ngoài đều phải gánh chịu những hậu quả theo quy định. Khách hàng có thể tham khảo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP.

Với người nước ngoài, họ sẽ bị trục xuất theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về lao động nước ngoài nếu người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà bị phát hiện là không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn. Với việc bị buộc trục xuất khỏi Việt Nam, người nước ngoài sẽ gặp những khó khăn nhất định đối với những lần xin nhập cảnh Việt Nam tiếp theo.

Với người sử dụng lao động, quy định mức phạt rất rõ ràng đối với các trường hợp sử dụng lao động nước ngoài mà không tuân thủ các quy định về quản lý lao động nước ngoài:

Việc không báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài có thể bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng;

Sử dụng lao động nước ngoài mà không có giấy phép lao động, không có xác nhận được miễn giấy phép lao động, có giấy phép lao động nhưng đã hết hạn các mức phạt quy định từ 30 đến 75 triệu đồng, đơn vị sử dụng lao động nước ngoài còn có thể bị đình chỉ tạm thời hoạt động kinh doanh.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đơn vị sử dụng lao động nước ngoài cần nắm vững các quy định về quản lý lao động nước ngoài để thực hiện.

Thông tin chi tiết về giấy phép lao động nước ngoài https://giaypheplaodong.info.vn/giai-dap-giay-phep-lao-dong/

Cap giay phep lao dong, giấy phép lao động nước ngoài, thẻ tạm trú, visa dài hạn, lý lịch tư pháp, visa 3 thang, visa lao dong, cong van nhap canh,visa DN,nghi dinh 11,thong tu 40,ho so giay phep lao dong

Xem thêm visa 3 tháng

công văn nhập cảnh

visa dài hạn