Cấp giấy phép lao động Việt Nam

Cấp giấy phép lao động Việt Nam

Excited Businesspeople in Meeting --- Image by © Larry Williams/Corbis

Cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài được tư vấn bởi Legal Ant, chúng tôi cung cấp thông tin về các điều kiện cấp giấy phép lao động, hồ sơ cấp giấy phép lao động, trình tự thực hiện để có được giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị của các bạn.

Cấp giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quá 3 tháng. Giấy phép lao động cũng là điều kiện để người nước ngoài được cấp visa dài hạn tại Việt Nam. Thời hạn của giấy phép lao động theo quy định tối đa là 2 năm, như vậy một người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động có thể xin cấp visa, thẻ tạm trú tối đa 2 năm.

Thủ tục cấp giấy phép lao động khách hàng cần biết:

Thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp sử dụng lao động;

Chuẩn bị hồ sơ của người lao động nước ngoài để được cấp giấy phép lao động;

Thực hiện thủ tục xin cấp phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền;

Thực hiện chế độ báo cáo sử dụng lao động nước ngoài….

Thông tin về cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khách hàng có thể tham khảo tại hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về lao động nước ngoài, hoặc các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép lao động.

Cap giay phep lao dong, giấy phép lao động nước ngoài, thẻ tạm trú, visa dài hạn, lý lịch tư pháp