Hướng dẫn các bước xin cấp lần đầu

Hướng dẫn các bước xin cấp lần đầu

Theo quy định mới nhất của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Việt Nam phải tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước nước ngoài, lúc đó khoản chi lơng cho người nước ngoài mới được đưa vào chi phí hợp lý.

Hướng dẫn các bước xin cấp lần đầu

Các bước thực hiện xin cấp giấy phép lao động lần đầu

Bước 1: Đăng ký sử dụng lao động nước ngoài với ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hồ sơ đăng ký sử dụng lao động

– Công văn đăng ký sử dụng lao động theo mẫu

– Giấy giới thiệu / Giấy ủy quyền: đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Trong quá trình chờ đợi chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về sử dụng lao động nước ngoài. Người lao động cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Bản sao hộ chiếu
  • 02 ảnh
  • Xác nhận kinh nghiệm làm việc
  • Lý lịch tư pháp
  • Giấy khám sức khỏe
  • Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động theo quy định

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh.

Sau khi nhận được công văn chấp thuận đăng ký sử dụng lao động nước ngoài của UBND cấp tỉnh. Doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  • Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cơ quan nhà nước, 01 bộ lưu lại hồ sơ lao động tại doanh nghiệp;
  • Nơi nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất nơi Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) đặt trụ sở chính.
  • Thời gian nộp hồ sơ: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc
  • Thời gian giải quyết : 07 – 10 ngày làm việc

Bước 4: Nhận kết quả xin giấy phép lao động

Sau thời gian quy định, người nộp hồ sơ cầm phiếu hẹn đến địa điểm nộp để nhận giấy phép lao động và đóng phí theo quy định

Việc xin giấy phép lao động mất nhiều thời gian do vậy bạn phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, điền thông tin chính xác để tránh trường hợp hồ sơ bị trả về làm chậm tiến độ công việc của quý khách.

Quý khách cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!