Dịch vụ giấy phép lao động Bắc Ninh

Dịch vụ giấy phép lao động Bắc Ninh

Người lao động nước ngoài làm việc tại các công ty tại Bắc Ninh, trong địa bàn khu công

nghiệp hoặc ngoài khu công nghiệp cần xin giấy phép lao động theo quy định. Thủ tục

xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh được thực hiện tại Cơ quan quản lý Nhà nước về lao

động tại Bắc Ninh, Sở Lao động tỉnh Bắc Ninh hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp

tỉnh Bắc Ninh.

Xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh người lao động cần chuẩn bị một số loại giấy tờ

theo quy định:

– Bản xác nhận chứng minh trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc

đảm nhiệm tại Bắc Ninh, theo quy định của pháp luật;

– Xác nhận lý lịch phạm tội của người lao động nước ngoài tại đất nước mang quốc

tịch và tại Việt Nam nơi người lao động đang sinh sống và làm việc;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc tại Việt Nam;

– Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận doanh nghiệp/ tổ chức tại

Bắc Ninh được pháp tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài;

– Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp phép….

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh được thực hiện trong khoảng 25 ngày làm

việc trong điều kiện thông thường, một số trường hợp theo yêu cầu của đơn vị sử dụng

lao động mà cơ quan có thẩm quyền có thể rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động để

tại điều kiện cho người lao động làm việc tại Bắc Ninh được thuận lợi.

Những thắc mắc liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh

khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin chính xác và đầy đủ.