Một số câu hỏi về giấy phép lao động

Một số câu hỏi về giấy phép lao động

Trong hồ sơ cấp phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có Phiếu lý lịch tư pháp không?

Tôi đang làm việc trong một công ty liên doanh tại Bình Dương. Hiện nay, ở công ty tôi đang làm việc, có một số người nước ngoài đang làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tôi xin hỏi Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, trong hồ sơ cấp phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có Phiếu lý lịch tư pháp không?

Trả lời có tính chất tham khảo

– Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phải có ”văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ“.

– Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP như sau:

”a) Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

  1. b) Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp”.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể (đã cư trú tại Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam hoặc chưa từng cư trú tại Việt Nam), người lao động nước ngoài sẽ phải có Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp), văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

Trả lời bởi: Th.s Nguyễn Thị Minh Phương – Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Công ty Tư vLEGALVIET – ANT

 

Giấy phép lao động

visa giá rẻ

thẻ tạm trú