Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP Hà Nội

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP Hà Nội

thủ tục lao độngthủ tục lao động

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP Hà Nội

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủThủ tục cấp giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài tại TP Hà Nội

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TP HÀ NỘI

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủThủ tục cấp giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài tại TP Hà Nội

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tạm thời hướng dẫn thủ tục đề nghị tuyển dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với việc cấp giấy phép lao động được thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện. Ngay khi Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP được ban hành và có giá trị áp dụng, quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ thực hiện theo các quy định trong Thông tư hướng dẫn.

Công ty Tư vLEGALVIET – ANT

 

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.

Chi tiết vê thủ tục giấy phép lao động Hà Nội khách hàng xem tại https://giaypheplaodong.info.vn/giay-phep-lao-dong/