Hướng dẫn Một số nội dung liên quan đến việc khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013

Hướng dẫn Một số nội dung liên quan đến việc khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013

Hướng dẫn Một số nội dung liên quan đến việc khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013

Ngày 28/10/2014 Cục quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 1170/KCB-PHCN&GĐ hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2013/TT-BYT: “Đối với người có giấy khám sức khở do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khoẻ được sử dụng trong trường hợp Việt Nam hoặc quốc gia vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khoẻ có điều ước hoặc thoả thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khoẻ đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khoẻ phải được dịch sang tiếng việt có chứng thực bản dịch”.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào ký điều ước hoặc thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về y tế với Việt Nam.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 14/2013/TT-BYT: “Khi người được khám sức khoẻ và người khám sức khoẻ không cùng thành thạo một thứ tiếng thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải có chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khán bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh”.

Như vậy để xác định tiêu chí để công nhận người có đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (tại Điều 20, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011).

Văn bản số 1170/KCB-PHCN&GĐ của Cục quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cũng cho biết tính đến thời điểm hiện nay, toàn quốc có 03 cơ sở giáo dục đủ thẩm quyền kiểm tra và công nhận người biết tiếng việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT nêu trên (quy định tại Điều 21) đó là:

– Trường Đại học Y Hà Nội

– Trường Đại học Y- Dược Huế;

– Trường Đại học Y- Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Và kèm theo đó là danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài trên phạm vi toàn quốc căn cứ dựa trên nguồn báo cáo từ các Sở Y tế các tỉnh, thành tính đến 31/10/2014 (có danh sách kèm theo). Riêng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tính đến thời điểm hiện tại chỉ có Bệnh viện 74 Trung ương đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài./.

Công ty Tư vấn LEGALVIET – ANT

  1. Tư vn cp giy phép lao đng
  2. Th tc chng nhn sc khe cho người lao đng nước ngoài
  3. Cp mi và gia hn visa, th tm trú cho người nước ngoài.
  4. Tư vn các th tc , điu kin hp pháp lãnh s
  5. Xin chng nhn Đi s quán các nước phc v cho vic Hp pháp hóa lãnh s
  6. Hoàn thin h sơ xin hp pháp hóa lãnh s cho khách hàng

 

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.