Khám chứng nhận sức khỏe cho lao động nước ngoài

Khám chứng nhận sức khỏe cho lao động nước ngoài

Khám chứng nhận sức khỏe cho lao động nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động. Chứng nhận tình trạng sức khỏe của người nước ngoài có thời hạn trong vòng 6 tháng, chứng nhận sức khỏe là một cơ sở để cơ quan có thẩm quyền về cấp phép lao động quyết định có cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hay không.

Thủ tục chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài để xin giấy phép lao động phải thực hiện theo quy định, tức là chỉ những cơ sở có đủ tiêu chuẩn theo luật định mới đủ điều kiện chứng nhận sức khỏe để xin giấy phép lao động, danh sách bệnh viện theo quy định chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài xin giấy phép lao động khách hàng có thể tham khảo trên website của chúng tôi.

Kết quả chứng nhận sức khỏe kết luận người nước ngoài có đủ sức khỏe làm việc và được cấp giấy phép lao động. Người nước ngoài có thể không đạt sức khỏe 100% nhưng vẫn có thể được cấp giấy phép lao động nếu nội dung kết luận sức khỏe không ảnh hưởng đến công việc mà người nước ngoài phụ trách tại Việt Nam.

Thủ tục khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài yêu cầu người lao động mang theo hộ chiếu và 2 ảnh 4×6 khi đến làm thủ tục, người lao động nước ngoài có thể cân nhắc đi đến những cơ sở y tế tư nhân có đủ điều kiện chứng nhận sức khỏe cho người lao động nước ngoài, tại đây số lượng người khám bệnh không quá đông và sẽ nhận được sự phục vụ tốt hơn, tất nhiên chi phí khám bệnh cũng cao hơn so với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc nhà nước.

Thắc mắc liên quan đến thủ tục chứng nhận sức khỏe cho người lao động nước ngoài, khách hàng có thể liên hệ với Legal Ant để được cung cấp thông tin.

Tư vấn cấp giấy phép lao động

Thủ tục chứng nhận sức khỏe cho người lao động nước ngoài

cấp mới và gia hạn visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài.