Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Quảng Trị.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Số 123 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (053).852567 – (053).854400

Email: solaodong-tbxh@quangtri.gov.vn W

ebsite: www.quangtri.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.