Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ : 16 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 055 3 823880

Fax: 055 3 822705

Email : sld@quangngai.gov.vn

Website : http://quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/chuyenganh/sotbxh/162983

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.