Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Quảng Nam.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: số 11, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3813409

Fax: 0510.3812392

E-mail: Sldtbxhqnam@gmail.com

Website: http://www.sldtbxhqnam.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.