Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Phú Yên.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 02 – đường Tố Hữu – phường 9 – thành phố Tuy Hoà – tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 057.3845289

Fax: 057.3893221

Website: www.phuyen.gov.vn

Email: soldtbxh@phuyen.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.