Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Đa ch S Lao đng Thương binh và Xã hi tnh Long An

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Long An.

S Lao đng – Thương binh và Xã hi tnh Long An

Địa chỉ: Số 76 Nguyễn Huệ – Phường 1 – Thị xã Tân An – Long An.

Điện thoại: (072). 3826214

Fax: (072). 3827149

Website: www.longan.gov.vn

Email: sld@longan.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.