Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Lâm Đồng.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Viết Xuân, TP. Đà Lạt , Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3822615

Fax: 063.3836827

Website: www.lamdong.gov.vn

Email: soldtbxh@lamdong.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.