Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Hưng Yên.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: 533 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (03213) 863531

Fax: 0321.3864033

Website: www. ldtbxh.hungyen.gov.vn

Email: ldtbxhhungyen@yahoo.com.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.