Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Hải Dương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh – Phường Quang Trung – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3852674

Fax: 0320. 3850538

Email: solaodongtbxh@haiduong.gov.vn

Website: www.haiduong.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.