Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Đa ch S Lao đng Thương binh và Xã hi tnh Đng Nai

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Đồng Nai.

S Lao đng – Thương binh và Xã hi tnh Đng Nai

Địa chỉ: Số 05 Phan Đình Phùng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.847798

 Fax: 0613.846186

Email: sldtbxh@dongnai.gov.vn

Website: www.dongnai.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.