Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Bình Thuận.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 16 Cường Để – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.831718

Website: www.sld.binhthuan.gov.vn

Email: solaodongtbxh@binhthuan.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.