Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Đa ch S Lao đng Thương binh và Xã hi tnh Bến Tre

Legal ANT cung cấp tới quý khách hàng địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở LĐ TB và XH tỉnh Bến Tre.

S Lao đng – Thương binh và Xã hi tnh Bến Tre

Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822443

Fax: 075.3826225

Website: www.bentre.gov.vn

Email: sldtbxh@bentre.gov.vn

Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khách hàng có thể liên hệ tư vấn tại địa chỉ ghi trên website này.

Legal ANT chúc bạn thành công với thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.