Xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài

Xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài

Chúng tôi tư vấn thủ tục xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho công ty nước ngoài khách hàng cần chuẩn bị:

–         Văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc của người lao động nước ngoài phù hợp với vị trí làm việc tại Việt Nam;

–         Văn bản lý lịch tư pháp, xác nhận lý lịch phạm tội của cơ quan có thẩm quyền nước mà người nước ngoài mang quốc tịch;

–         Giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận người nước ngoài đủ sức khỏe làm việc tại Việt Nam;

–         Trước khi nộp hồ sơ doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở…

Đặc biệt với trường hợp xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài, nếu người lao động nước ngoài thuộc trường hợp miễn cấp giấy phép lao động do điều chuyển nội bộ có thể thực hiện thủ tục xin miễn cấp giấy phép lao động, thủ tục miễn giấy phép lao động được thực hiện theo quy định theo Công văn Số: 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày ngày 05 tháng 11 năm 2014.

Legal Ant hướng dẫn thủ tục xin làm giấy phép lao động cho công ty nước ngoài.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.