Xin gia hạn giấy phép lao động

Xin gia hạn giấy phép lao động

Xin gia hạn giấy phép lao động

Khi giấy phép lao động sắp hết hạn, đơn vị sử dụng lao động nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động. Việc cấp lại giấy phép lao động do hết hạn thực hiện trước khi giấy phép hết hạn 05 ngày.

Chúng tôi tư vấn thủ tục cấp lại giấy phép lao động do hết hạn, xin gia hạn giấy phép lao động cho đơn vị sử dụng lao động nước ngoài. Dịch vụ tư vấn về gia hạn giấy phép lao động của Legal Ant:

–         Tư vấn các quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài;

–         Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép lao động;

–         Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cấp lại giấy phép lao động do hết hạn;

–         Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động

Những thắc mắc về xin gia hạn giấy phép lao động khách hàng liên hệ với Legal Ant.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.