Thủ tục giấy phép lao động gia hạn

Thủ tục giấy phép lao động gia hạn

Thủ tục giấy phép lao động gia hạn

Khách hàng làm thủ tục giấy phép lao động gia hạn trước khi giấy phép lao động hết hạn 5 ngày. Việc cấp lại giấy phép lao động do hết hạn được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động nước ngoài tại địa phương nơi công ty sử dụng lao động nước ngoài đóng trụ sở.

Quy trình thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động:

–         Khách hàng đăng ký tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài với Ủy ban tỉnh/ thành phố sau khi giấy phép lao động đã được cấp hết hạn;

–         Chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm có: Giấy phép lao động đã được cấp, giấy chứng nhận người nước ngoài đủ tiêu chuẩn để làm việc theo quy định; văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài; đơn xin gia hạn giấy phép lao động theo mẫu quy định…

–         Hồ sơ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt trong vòng 3 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cần sửa đổi bổ sung cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo quy định.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.