Căn cứ người Hàn Quốc không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Căn cứ người Hàn Quốc không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam là nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao đông, được miễn giấy phép lao đông.

Căn cứ để xác định người lao động nước ngoài không thuộc diện được cấp giấy phép lao động, được miễn giấy phép lao động:

–         Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển nội bộ doanh nghiệp;

–         Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

–         Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc.

Thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO thực hiện theo Thông tư 41/2014/TT-BCT của Bộ Công thương.

Thắc mắc liên quan đến thủ tục xác định người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, được miễn giấy phép lao động khách hàng liên hệ với Legal Ant để được tư vấn cụ thể.