Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú- định nghĩa thẻ tạm trú, theo quy định xuất nhập cảnh:

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thế thị thực (Visa Việt Nam).

– Theo quy định tại: Điều 10 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.

Luật sư nước ngoài: Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề của Luật luật sư.

Việc cấp thẻ tạm trú dài hạn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục đích khuyến khích đầu tư vào Việt Nam.

Tăng thời gian của thẻ tạm trú từ tối đa 3 năm thành tối đa 5 năm đối với nhà đầu tư nước ngoài nhăm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài yên tâm lưu trú và thuận lợi cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Quy định về thời hạn visa, thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm cho nhà đầu tư có hiệu lực chính thức từ ngày 01-01-2015, lưu ý thẻ tạm trú 5 năm chỉ áp dụng cho đối tượng là nhà đầu tư.

Căn cứ văn bản pháp luật điều chỉnh nội dung này: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm:

www.vanphongdaidiennuocngoai.com   Tư vấn đầu tư nước ngoài- thành lập công ty, doanh nghiệp.

www.visathetamtru.com  : thủ tục lưu trú, tạm trú, giấy phép lao động, miễn visa.

CÔNG TY LEGALVIET ANT đảm nhận tư vấn luật cho người nước ngoài:

 –  Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn luật kinh doanh, tư vấn visa Việt Nam

– Thẻ tạm trú của nước ngoài tại Việt Nam, thủ tục lưu trú, giấy phép lao động.

Thẻ tạm trú 5 năm cho nhà đầu tư quy định mới nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh.