Hạn chế nhập cảnh theo diện miễn thị thực

Hạn chế nhập cảnh theo diện miễn thị thực

Hạn chế nhập cảnh theo diện miễn thị thực

Luật xuất nhập cảnh mới sẽ có hiệu lực vào 1/1/2015

Các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam được miễn thị thực theo hình thức miễn thị thự đơn phương thì công dân các nước này nếu đã nhập cảnh vao Việt Nam và xuất cảnh thì có một hạn chế đối với thời gian nhập cảnh lần sau.

Ví dụ một người mang quốc tịch Hàn Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực 15 ngày của Việt Nam dành cho công dân Hàn Quốc thì sau khi người đó xuất cảnh khỏi Việt Nam ít nhất 30 ngày mới được nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày;

(Khoản 1 Điều 20, LUẬt

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú

của người nước ngoài tại Việt Nam)

Tư vấn thủ tục xin Visa Việt Nam, các quy định xuất nhập cảnh, dịch vụ visa chuyên nghiệp uy tín và hiệu quả, giải pháp tối ưu cho mọi khách hàng.

Giới thiệu quy định hạn chế về nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực. Luật xuất nhập cảnh mới và có hiệu lực vào đầu năm 2015.