Giấy phép lao động cho người nước ngoài, khám sức khỏe theo quy định mới 2015

Giấy phép lao động cho người nước ngoài, khám sức khỏe theo quy định mới 2015


Chỉ một bệnh viện tại Hà Nội đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cấp giấy phép lao động 2015.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên phải xin giấy phép lao động là quy định bắt buộc đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam và đã được cá nhân người lao động nước ngoài cũng như tổ chức công ty doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài biết rất rõ.

 

Giấy khám sức khỏe là quy định bắt buộc và phải khám ở các bệnh viện tiêu chuẩn theo quy định.

Tại Hà Nội từ năm 2015 sẽ áp dụng bệnh viện khám sức khỏe theo quy định mới.

 

Quy định về bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài xin giấy phép lao động tại Việt Nam được thực hiện thay đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2015.

 

Đây là thông tin mới mà nhiều công ty sử dụng lao động nước ngoài chưa biết rõ.

 

Chúng tôi thông báo quy định mới về khám sức khỏe xin giấy phép lao động tại Hà Nội 2015.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.